ไอวาร์ป สารปรับปรุงดิน

สารปรับปรุงดิน

– ปรับปรุงคุณภาพดินและ ฟื้นฟูสภาพดิน ดินร่วนซุย เก็บน้ำได้ดี ช่วยปรับความเป็นกรด ด่างของดิน
– ช่วยเร่งการย่อยสลายซากพืช เศษใบไม้ใบหญ้า ฟาง ตอซัง ผลิตปุ๋ยหมัก

100 % ORGANIC

ลูกค้าสามารถสั่งซื้อสินค้าได้ ผ่านทางช่องทางติดต่อเรา ขอบคุณมากคะ

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้