เกี่ยวกับเรา

ไอวาร์ป สารเพิ่มประสิทธิภาพพืชและปรับปรุงดิน

นวัตกรรม สารเพิ่มประสิทธิภาพพืช และ ปรับปรุงดิน เพิ่มประสิทธิภาพในการดูดซึมธาตุสารอาหารของพืชโดย ใบ และราก ได้ทันที ประกอบด้วย สารสกัดจาก ลีโอนาร์ไดต์และสาหร่ายทะเล ซึ่งมีองค์ประกอบของสารอินทรีย์ธรรมชาติ กรดอินทรีย์เช่น กรดฮิวมิค กรดฟูลวิค กรดแอลจินิค ฮอร์โมนพืชและจุลธาตุต่างๆ

ไอวาร์ปได้คิดค้นนวัตกรรมที่ลงตัวในการนำ สารเพิ่มประสิทธิภาพพืชและปรับปรุงดิน (biostimulants) ที่สำคัญกรดฮิวมิค กรดฟูลวิค จาก ลีโอนาร์ไดต์ กรดแอลจินิค กรดอะมิโนฮอร์โมนพืชิจากสาหร่ายทะเล ไคโตซาน  จุลธาตุและ จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อพืช

อ่านเพิ่มเติม

โบรชัวร์การใช้งาน

สัมผัสผู้ใช้จริง